Wednesday, July 29

همه زیبا


می شد اگه غمی نداشتیم، بنشینیم و با تماشای این عکسها، فقط لذت ببریم از انحنای بی نقص ماهیچه های سفت و کشیده و گردنهای بلند و بازوهای باز و اندامی که شکفته شده برای جریان انرژی ای که باید بسازه یا بسوزونه یا بسوزه.... همه انگار زیباتر هستن وقتی از اعماق وجودشون می خوان


3 comments:

FASAANEH said...

:D
لطفا چشاتون و درویش کنید

SAM said...

:D
خجالت کشیدی؟؟ نامحرم نیستم

روشنک said...

مخصوصا با این رنگ سبز زیباتر میشن