Sunday, October 14نمیدونم هنوز درست فهمیده باشم معنای لاسیدن رو یا نه، اما فهمیدهم که آدم همون قدری که به نوازش و نگاه و در هم لولیدن‌های عاشقانه نیاز داره، به استفاده و شنیدن کلمات و جملات و خطاب‌های عاشقانه هم نیاز داره. حالا غیبت تن رو اگه تحمل کرد، با این کلماتی‌ که هجوم میارن به ذهن و میخوان که گفته بشن، چه می‌شه کرد، جز لاسیدن؟

2 comments:

FASAANEH said...

همینه..

روشنک said...

سعیده امروز بعد مدتها اومدم اینجا...نمیدونم اصلا منو یادت هست یا نه!!!