Tuesday, April 7

تمثیل هات


من می ترسم از سر زدن به وبلاگت... شوق هم دارم اما... می آم و جمله های گاه و بی گاهت رو می نویسم اینجا و اونجا که بغض کنم هر بار که می بینمشون...

قلبم نمی زند
مثل درختی
که صندلی شده باشد

1 comment:

Anonymous said...

‫الان میاد دعوات میکنه. :)