Saturday, December 29

تاریخ

گفته‌ن: "هر روزی که در آن گناه نکنید عید است"... لابد بره همینه که عیدهای تاریخی‌مون هم رنگی از خوشی ندارن، بدتر از هر روز

3 comments:

alibi said...

خیلی خوب خانوم. خیلی خیلی خوب.

oscillator said...

ما كه كلن از عيد بدمون مياد
خصوصن تز نوع خونه تكوني دارش

oscillator said...

نه منظور حاج آقامون بودن

از جمكران هم برگشتن