Sunday, December 23

Fantasy


برام جدیه... دست خودم نیست

:وقتی یکی می گه
خانوم ببخشید چهره تون خیلی آشناست... جایی همدیگه رو دیدیم؟-
دلم می لرزه یه لحظه... نگاهی می ندازم به صورتش، خیلی کاونده
:و جوابشو می دم که
من جایی ندیدمتون-
:و طرف می گه
خیلی عجیبه-

باقیش رو هر چی بگه دیگه جواب نمی دم
...خب اگه من هم حس می کردم جایی دیدمش، شاید

3 comments:

نوسانگر said...

نشدا! پسرارو مسخره نکن دیگه
خوب بنده خدا چی بگه؟

توی این فرهنگ لعنتی ما چی باید گفت؟
البته اگه منظوره نوشتتو درست فهمیده باشم!

SAM said...

در حیرتم
از کجاش می شه برداشت کرد مسخره ای در کاره؟

و چطور منظور نوشته م واضح نیست؟
"fantasy"
"برام جدیه"
"خب اگه من هم ... شاید"

نوسانگر said...

منظورم اینه که منظورشو از این سئوال خوب می دونی


یکم حداقل اوووووم کن که اونم ...