Friday, August 10

Heaven

نیم وجبی اعظم نشسته بود و با ما
HEAVEN
رو تماشا می کرد. بعد از دیدن صحنه آخر بلند شد و درحالیکه برمی گشت خونه شون گفت: این باید یکی دیگه هم داشته باشه...یه اتفاقیش مونده!!!!!!

2 comments:

Anonymous said...

جالبه که بعد از هرگز توی وبلاگت لینک دادی به دیگران.

SAM said...

حس و حاله دیگه... عوض می شه... چهار روز دیگه هم ممکنه ببینید اصلا هیچی اینجا نیست

ولی علت اصلیش اینه که دیدم به ملت پولم بدی نمیان اینجارو بخونن! خب دیگه لازم نبود نگران لینک شدن باشم

نمونه این ملت هم خود شما... من یه عمره لینک دادم و شما تازه خبردار شدی