Monday, March 3

خیال دروغ...دروغ دروغه، فرقی نمی‌کنه
از این به بعد به خیال اینکه تمام آهنگ‌های عاشقانه برای من خونده شده‌ن می‌رقصم


به خیال اگه بود، تابه‌حال باید از سرطان مرده بودم به‌خاطر اینهمه سیگار کشیدن خیالی

1 comment:

گل said...

دروغه،دروغه

http://www.youtube.com/watch?v=LfxqquF-mtg&feature=related