Saturday, April 19

ریجکشن مغزهای عاشق


گفته‌ن دختره رو به شرط پی اچ دی خوندنش بهش می‌دن... هر روز که ریجکشنش از یه دانشگاه می‌آد، نمی‌شه باهاش حرف زد بس که بغضش شکستنیه
اونوقت من هی می‌خوام باور کنم که بره عاشقی نباید اِل بود و بِل
ولی باید بود

3 comments:

ن said...

پس دخترو نديد به من ميدن؟

SAM said...

به اون گفته ن که فقط پی اچ دی کم داره
شما تشریف ببرید ببینن شما چیا کم دارید!
:P

g said...

حالا من اغراق میکنم؟
بگو خواهر