Tuesday, April 22

ابدیت


نه، هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند2 comments:

گل said...

سلام, اومدم اینجا خالی رو پرکنم. بعدشم به یه بازی دعوت شدی

ن said...

چي شده اينجا؟