Saturday, November 18

عادت دادن

عادت نکرده ام به جنگلهای بزرگ تُنُک
به آسمانهای ابری بارانهای گاه و بیگاه
به خورشیدهای کوتاه و سرد زمستانی

به دریغهای مصلحتی
به تنهایی های بی انتظار
...
عادت دادنم ممکن نبود

2 comments:

Mister engineer! said...

حتی اگر عادت نکنی هم خود به خود گاهی اتفاق می افتد
...

فاطمه said...

...
عادت نکرده ام به زندگی
که هنوز زنده ام