Monday, November 20

سرما

هوا سرد شده
مغازه ها پره از مامانهایی که بره بچه هاشون کلاه و شال گردن و دستکش می خرن
خیابونا از آدمهایی که سر توی یقه و دست توی جیب کردن
پارکها از دو قلوهای به هم چسبیده

شال گردن نمیخوام...همین بهتر
که بوسه یخ بزنه و پشت لبهام بمونه ، و بغض توی گلوم
پ.ن: چند نفر توی این سرما برای اولین بار همدیگرو بوسیدن؟

1 comment: